Kravene for å få innvilget refinansiering når man skylder lån

Linda Holzerland2 april 201911min
ccn1

Kravene for å få innvilget refinansiering av lån er lavere enn for innvilgelse av lån til forbruk. Dette skyldes flere forhold, men det viktigste er at både bankene og myndighetene vil gjøre det enklere for folk å redusere lånekostnadene sine.

Her kan du sette deg inn i hvilke regler som gjelder når du vil refinansiere kostbare lån og kreditter.

Derfor refinansierer vi

Mange banker melder at antallet lån de yter som går til refinansiering er økende. Noen undersøkelser tyder på at opptil 40% av ny forbruksgjeld brukes til å refinansiere eksisterende gjeld til en lavere rente. Her siktes det spesielt til gjeld fra forbrukslån og kredittkort.

Det er som regel tre årsaker til at folk bestemmer seg for å refinansiere.

  • For å redusere rente- og gebyrkostnadene.
  • For å få bedre oversikt over økonomien.
  • For å unngå inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Ofte er årsaken en kombinasjon av alle tre, noe vi skal se nærmere på. Hvis du vurderer å søke refinansiering av lån kan du sjekke ut www.refinansiere.net, hvor du finner mer informasjon om norske banker.

Tre fordeler med å refinansiere gjeld

Reduksjon av kostnader er som regel resultatet når man refinansierer smålån, kredittkort og annen dyr forbruksgjeld. Dette fordi rentene på små lån så godt som alltid er høyere i forhold til lånesummen (store lån koster normalt mindre enn små lån), og fordi kredittkort er gjennomgående dyre. 

I tillegg betaler man som regel like mange termingebyrer som det antallet lån og kreditter man har. Et stort lån til refinansiering (uten sikkerhet) kan ha effektive renter ned mot 10% til 12%, mens for eksempel kredittkort har effektive renter fra cirka 20% og til opp mot 40%.

I teorien er det mulig å refinansiere usikret gjeld med renter ned mot 7%, men kun et marginalt antall kunder får slike rentesatser.

Å samle gjeld gir også bedre oversikt. Det er enklere å forholde seg til én regning, fremfor flere. Risikoen for inkasso og betalingsanmerkninger, med påfølgende ekstrakostnader reduseres.

Personer som har flere lån og kreditter gående, har langt større risiko for å pådra seg inkassosaker. Og når gjelden anses som misligholdt, er en betalingsanmerkning som regel neste korsvei. Derfor velger mange å refinansiere så snart de merker at de er i ferd med å miste kontroll på økonomien.

Krav når du låner til forbruk

For å forklare hvorfor det er lavere krav for å få innvilget refinansiering (sammenlignet med forbrukslån), må vi først se på hva standardkravene er for å låne penger uten sikkerhet. 

I tillegg til minstekravene som alle banker har, for eksempel at gjeldstaker er minst 20 år og tjener en viss sum per år, må bankene forholde seg til reglene som er fastsatt av finanstilsynet.

Disse sier blant annet at:

  • Du skal ikke kunne få et lån som gjør at din totale gjeld blir  på mer enn 5 ganger årsinntektene dine.
  • Du skal ha betalingsevne nok til å tåle en renteoppgang på minst 5% på all gjeld.
  • Lånet skal ha faste avdrag som gjør at gjelden er oppgjort innen maksimalt 5 år.

Samlet vil disse kravene bestemme om du får lånet eller ikke.

Bankene kan fravike fra kravene

Bankene har et visst slingringsmonn i forhold til kravene fra Finanstilsynet. De kan faktisk yte et lån til forbruk som ikke faller innenfor retningslinjene, men kun på en liten prosentandel av deres samlede utlån per kvartal.

Skal lånet brukes til å refinansiere annen gjeld kan imidlertid bankene fravike fra de nevnte kravene. Dette fordi folk skal ha mulighet til å både skaffe seg lån som gjør at gjeldskostnadene blir lavere, og fordi folk skal ha mulighet til å betjene gjelden sin.

For å få et lån til refinansiering der banken skal kunne gi unntak fra myndighetenes krav, må følgende forhold ligge til grunn:

  • Det nye lånet som brukes til å refinansiere kan ikke ha høyere totalkostnader (renter og gebyrer) enn gjelden som innfris.
  • Lånet må brukes i sin helhet til refinansiering (du kan ikke samtidig låne til vanlig forbruk).

Betalingsvilje premieres

En bank vil også være mer tilbøyelig til å yte et lån til refinansiering enn til forbruk, fordi initiativet viser at du er villig til å gjøre opp for deg. Derfor vil de også se mer mellom fingrene når søkeren for eksempel har inkassosaker som er aktive på tidspunktet søknaden sendes inn. 

I så fall forutsettes det at refinansieringslånet skal blant annet brukes til å betale den gjelden som ligger til grunn for inkassosaken.

Lånetiden kan også bli lenger

I tillegg til å få lavere kostnader, gir et refinansieringslån større muligheter til å betjene gjelden. Dette fordi lånetiden kan bli lenger enn på vanlige forbrukslån. Det igjen gjør det mulig å få lavere avdrag per termin.

Mens et forbrukslån kan ha maksimalt 5 års nedbetalingstid, kan et refinansieringslån ha inntil 15 år. Lånetiden på det nye lånet kan maksimalt være like lang som resterende lånetid på gjelden som refinansieres. Er resterende lånetid for eksempel 11 år, er dette også den maksimale lånetiden på det nye lånet.

For kredittkortgjeld vil det her brukes skjønn, i og med at kredittkortgjeld normalt ikke har noen fastlagt nedbetalingstid, slik et standard forbrukslån har. Høy kredittkortgjeld kan med andre ord bety lengre nedbetalingstid enn lav kredittkortgjeld, dersom du trenger det.

Unngå uansett lengre lånetid enn du trenger

Å ha lang lånetid på et lån til refinansiering hjelper riktignok på de månedlige utleggene dine, men husk at totalkostnadene også øker jo lengre du har rentebærende gjeld. For store lånesummer kan det bli snakk om flere titalls tusen kroner i forskjell, dersom lånetiden økes med et år eller to.

Ha i mente at lånet kan betales tilbake kjappere enn du har avtalt med banken, uten at det vil koste deg noe ekstra. Du kan også betale ned større beløp hver måned, noe du bør gjøre hver gang økonomien din gir rom for det.

En kjapp oppsummering av innholdet

Det stilles lavere krav til innvilgelse av refinansiering fordi bankene kan da fravike fra myndighetenes krav.

Fordelene med å refinansiere er fortrinnsvis at kostnadene som regel blir lavere, man får bedre kontroll på økonomien, og risikoen for gjeldsproblemer blir dermed redusert.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Gi oss ris eller ros ved å sende en e-post til info@radiorox.no

Har du ikke e-post eller foretrekker å ta ting per telefon?
Ring oss på: 21 55 59 10

Om Radio Rox

Du kan høre Radio Rox på hele det sentrale Østlandet på DAB og nett.
Du kan også høre oss her på radiorox.no eller tunein.com.

Personvernavtale

© 2024 Radio Rox. All rights reserved.